نویسنده = جعفر محمودی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 33-40

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ مهدی قدیری؛ محمد صداقت


3. استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 39-44

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


4. استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 40-45

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری