نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 13-24

10.22075/chem.2017.579

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


2. استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 25-30

10.22075/chem.2017.580

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی