نویسنده = سید محمد وحدت
تعداد مقالات: 3
1. سنتز سه جزئی آسان و با راندمان بالا از مشتقات پیران و کرومن در حضور نانو SnO2 بعنوان کاتالیزور

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 41-46

سید محمد وحدت؛ مریم خاورپور؛ فرج اله محمدزاده


2. حذف فنول از فاضلاب صنعتی با استفاده از کیتوزان تثبیت شده روی سودوموناس پوتیدا

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 11-16

مریم خاورپور؛ قاسم پور درزی؛ سیده فاطمه سیدتبار؛ سید محمد وحدت