کلیدواژه‌ها = فتوکاتالیست
تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 107-122

10.22075/chem.2022.27758.2085

الهه محمودی درح؛ راضیه ثانوی خشنود؛ داود ثانوی خشنود؛ زرین اسحاقی


بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 99-114

10.22075/chem.2021.23012.1963

سعیده پیروزی؛ بهاره تنهایی؛ علی آیتی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ مجتبی ساعی مقدم