کلیدواژه‌ها = نانوساختار
بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 43-54

10.22075/chem.2019.17193.1603

حمیدرضا احمدیان؛ فاطمه شریعتمدارطهرانی؛ مریم علیان نژادی


سنتز آسان نانوساختارهای سرب(II) اکسید بر پایه انتقال خودبخودی محلول- محلول گاز NH3

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 157-166

10.22075/chem.2017.2670.

محمدرضا منصورنیا؛ عظیمه حاجی ابراهیمی؛ الهام مرادی نیا