کلیدواژه‌ها = surfactant
تعداد مقالات: 6
3. - بررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته آهکی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 9-22

10.22075/chem.2017.2358

صائب احمدی؛ امیر حسین سعیدی دهاقانی؛ محمد مهدی شادمان


6. سنتز مشتقات کویین اکسالین با استفاده از سدیم دودسیل سولفات سبز در محیط آبی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 49-54

10.22075/chem.2017.720

الهام قبادی؛ مرجان پیروی؛ اسکندر کلوری