کلیدواژه‌ها = طیف سنجی
تعداد مقالات: 2
2. اندازه گیری اسپکتروفوتومتری دیسپروسیوم (III) با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کمک امواج مافوق صوت

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 63-74

فروزان حسن پور؛ مسعود فولادگر؛ معصومه طایی؛ المیرا مظفری