تعداد مقالات: 622
407. سنتز و کاربرد نانوذرات پلیمری قالب یونی مغناطیسی جهت استخراج و پیش تغلیظ انتخابی یون کادمیم در نمونه های حقیقی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 135-148

حمیرا ابراهیم زاده معبود؛ سعید خلیل زاده؛ علی اکبر اصغری نژاد؛ زهرا مهرانی


411. ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتیلن گلایکول بر روی خوردگی فولاد A105 در محیط آب دریا و HCl

دوره 11، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 149-164

وحید محمّدی؛ ابوذر طاهری؛ ابوالقاسم محمدی؛ محمد زکریا نژاد میری


412. سنتز نانوکامپوزیت سه هسته ای روی/آهن/مس در بستر زئولیت کلینوپتیلولیت با استفاده از واکنشهای جایگزینی گالوانیکی و بررسی اثر ضد باکتریایی آن در محیطهای آبی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 149-162

فرشاد رحیمی؛ فرشاد خیری؛ ایرج میرزایی؛ محمد سیروس آذر؛ فرهاد فرهنگ پژوه؛ الهام جنت دوست


413. سنتز آسان نانوساختارهای سرب(II) اکسید بر پایه انتقال خودبخودی محلول- محلول گاز NH3

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 157-166

محمدرضا منصورنیا؛ عظیمه حاجی ابراهیمی؛ الهام مرادی نیا


414. استفاده از ضایعات میوه آلبالو به عنوان جاذب رنگ از محلول آبی

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 157-170

فرانک ملاکاظمی؛ مهدی پروینی


419. تهیه نانو منگنایت La0.7Ca0.3MnO3 دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 111-115


422. تعیین شرایط بهینه درجذب آلاینده رنگی قرمز مستقیم 16 (DR16) توسط نانو ذرات هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای Mg-Al

دوره 10، شماره 34، بهار 1394، صفحه 133-144

نعیمه جارالمسجد؛ کاملیا نجاتی؛ ذوالفقار رضوانی؛ شاهین علیا مهر؛ حسین رزمی؛ مرضیه ساعتی