سنتز و کاربرد نانوذرات پلیمری قالب یونی مغناطیسی جهت استخراج و پیش تغلیظ انتخابی یون کادمیم در نمونه های حقیقی

دوره 15، شماره 55، تیر 1399، صفحه 135-148

10.22075/chem.2020.16471.1560

حمیرا ابراهیم زاده معبود؛ سعید خلیل زاده؛ علی اکبر اصغری نژاد؛ زهرا مهرانی


ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتیلن گلایکول بر روی خوردگی فولاد A105 در محیط آب دریا و HCl

دوره 11، شماره 39، تیر 1395، صفحه 149-164

10.22075/chem.2017.748

وحید محمّدی؛ ابوذر طاهری؛ ابوالقاسم محمدی؛ محمد زکریا نژاد میری


سنتز آسان نانوساختارهای سرب(II) اکسید بر پایه انتقال خودبخودی محلول- محلول گاز NH3

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 157-166

10.22075/chem.2017.2670.

محمدرضا منصورنیا؛ عظیمه حاجی ابراهیمی؛ الهام مرادی نیا


استفاده از ضایعات میوه آلبالو به عنوان جاذب رنگ از محلول آبی

دوره 13، شماره 46، فروردین 1397، صفحه 157-170

10.22075/chem.2017.2331.

فرانک ملاکاظمی؛ مهدی پروینی


تهیه نانو منگنایت La0.7Ca0.3MnO3 دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، دی 1397، صفحه 111-115

10.22075/chem.2018.3547


تعیین شرایط بهینه درجذب آلاینده رنگی قرمز مستقیم 16 (DR16) توسط نانو ذرات هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای Mg-Al

دوره 10، شماره 34، فروردین 1394، صفحه 133-144

10.22075/chem.2017.706

نعیمه جارالمسجد؛ کاملیا نجاتی؛ ذوالفقار رضوانی؛ شاهین علیا مهر؛ حسین رزمی؛ مرضیه ساعتی