جداسازی و شناسایی استرول‌های طبیعی از گیاه اناریجه (Pimpinella affinis)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی- گروه شیمی آلی

2 تهران- دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

چکیده

در این پژوهش گیاه اناریجه (p. affinis) از منطقه دودانگه ساری واقع در استان مازندران جمع‌آوری و شناسایی شد. عصاره اتیل‌استاتی برگ این گیاه توسط روش کروماتوگرافی ستونی جزء‌بندی شد و در نهایت دو استرول گیاهی به نام بتا- سیتوسترول (-sitosterolβ) و داکسترول (daucosterol) جداسازی و توسط تکنیک‌های طیف‌سنجی جرمی (EI-MS) و طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته (NMR) شناسایی شدند. این دو ترکیب دارای خواص زیستی منحصر‌به‌فردی از جمله ضد HIV، ضد سرطان و ضد کلسترول بالای خون می‌باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده این است که می‌توان از گیاه اناریجه (p. affinis) به‌عنوان یکی از منابع استرول‌های گیاهی نام برد و از آنجا که این گیاه یک سبزی پرمصرف در نواحی شمالی کشورمان است، نتایج این تحقیق می‌تواند برای متخصصین علوم تغذیه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of natural sterols from Pimpinella affinis

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Sarrafi 1
  • Hossein Dehghan 2
  • Hadis Tavahodi 1
1
2
چکیده [English]

In the present study, Pimpinella affinis was collected from Dodangeh region in Sari (Mazandaran province in Iran). The ethyl acetate extract of leaves of the plant was fractionated byn column chromatography method. THEN,two phytosterols as β-sitosterol (1) and daucosterol (2) were identified using mass (EI-MS) and NMR (1H- NMR and 13C- NMR) spectrometry techniques. These natural sterols have specific biological properties such as anti-HIV, anti-cancer and anti-cholesterol. This study introduced P. affinis as a good source of useful phytosterols. Native people widely use this plant as a vegetable and so the results of this study can be useful for nutrition scientists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pimpinella affinis
  • -sitosterolβ
  • daucosterol
  • extraction
  • identification
 
 
[1] V. Mozaffarian, Identification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran, Farhang Moaser, Iran, 2012.
[2] N. Tabanca, E. Bedir, D. Ferreira, D. Slade, D.E. Wedge, M.R. Jacob, S.I. Khan, N. Kirimer, K. Husnu Can Baser, I.A. Khan, Chem. Biodivers., 2 (2005) 221.
[3] H. Kermanshahi, Hashemi Kamangar, S. Arami, Mirsalehian, M. Kamalinegad, Karimi, F. Jabalameli, J. Babol Uni. Med. Sci., 13 (2011) 21.
[4] W. Kisiel, Z. Janeczko, M. Zgud-Walaszek, Phytochemistry, 49 (1998) 2031.
[5] A. Sen, P. Dhavan, K.K. Shukla, S. Singh, G. Tejovathi, Sci. Sec. J. Biotech., 1 (2013) 9.
[6] Z. Sheng, H. Dai, S. Pan, H. Wang, Y. Hu, W. Ma, Molecules, 19 (2014) 10563.
[7] H. Dehghan, Y. Sarrafi, P. Salehi,  J. Food Drug. Anal., 24 (2016) 179.
[8] Čanadanović‐Brunet, M. Jasna, M.D. Sonja, S.Ć. Gordana, T.T. Vesna, I.M. Anamarija, M.Č. Vladimir, Int. J. Food Sci. Tech., 41 (2006) 667.
[9] M. Moridi Farimani, M.B. Bahadori, S. Taheri, S.N. Ebrahimi, S. Zimmermann, R. Brun, G. Amin, M. Hamburger, J. Nat. prod., 74 (2011) 2200.
[10] U.U. Pateh, A.K. Haruna, M. Garba, I. Iliya, I.M. Sule, M.S. Abubakar, A.A. Ambi, Niger. J. Pharm. Sci., 8 (2009) 19.
[11] V.U. Ahmad, A. Basha, Spectroscopic Data of Steroid Glycosides: Springer Science & Business Media, 5 (2010).
[12] A. Paulo, M.L. Jimeno, E.T. Gomes, P.J. Houghton, Phytochemistry, 53 (2000) 417.