نویسنده = سعادتجو، نقی
تعداد مقالات: 4
1. تهیه ترکیبات فتوکروم آزو اسپیرو پیران بر پایه پارا نیترو آنیلین و بررسی خواص فتوکرومیک آنها

دوره 10، شماره 36، پاییز 1394، صفحه 67-78

مریم حیدری پور؛ نقی سعادتجو؛ فرحناز نورمحمدیان


2. اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 13-18

اعظم حیدری؛ نقی سعادتجو؛ سیدمحمدمهدی دوست محمدی


3. کاربرد آنالیز دستگاهی در صنایع رنگ های پوششی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 23-24

نقی سعادتجو


4. آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 13-24

نقی سعادتجو؛ میترا خاوئی