نویسنده = حمید شیرخانلو
تعداد مقالات: 4
4. بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 19-32

10.22075/chem.2017.614

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی