نویسنده = شیرخانلو، حمید
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جذب بخارات تولوئن از هوا توسط نانو گرافن و گرافن اکساید از طریق طراحی پایلوت شبیه ساز هوای اتمسفری

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 203-218

شهناز تیموری؛ حمید شیرخانلو؛ سید علیرضا میرزا حسینی


3. اندازه گیری و پیش تغلیظ منگنز در محلول های آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی دمایی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 11-20

معصومه فلاح نژاد؛ حسن زوار موسوی؛ حمید شیرخانلو


4. بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 19-32

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی