کلیدواژه‌ها = حلالیت
تعداد مقالات: 4
4. مطالعه حلالیت باکلوفن در مخلوط دوتایی 1-هگزیل-4-متیل پیریدینیوم برماید + آب

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 233-240

10.22075/chem.2017.2997.

عباس مهرداد؛ سحر احسانی تبار؛ سارا تایب