کلیدواژه‌ها = پلی آنیلین
طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 149-164

10.22075/chem.2022.27886.2091

مهسا مهدوی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل


ارزیابی خواص ضدخوردگی پلی آنیلین الکتروسنتزشده بر روی مس در زمان های غوطه وری مختلف

دوره 11، شماره 40، مهر 1395، صفحه 33-54

10.22075/chem.2017.754

مهدی شبانی نوش آبادی؛ فاطمه کریمیان طاهری؛ یاسر جعفری