کلیدواژه‌ها = نیترات
تعداد مقالات: 3
1. سنتز کمپوزیت آهن /کربن فعال از پوست پرتقال و بررسی کاربرد آن در حذف نیترات از محلول های آبی.

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 41-50

زیبا محمدیان فرد؛ ساسان ربیعه؛ حسن زوار موسوی؛ مژگان باقری


3. اندازه گیری نیتریت و نیترات بوسیله تشکیل 8-هیدروکسی کوئینولین بر پایه رنگهای آزو

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 71-76

حبیب ا... اسکندری؛ سیمین عیسی زاده