کلیدواژه‌ها = الکترود اصلاح شده
تعداد مقالات: 6
6. سنتز نانوذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری ولتامتری نالبوفین

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 35-40

افسانه لعل صنعتی؛ حسن حسن کریمی مله؛ مریم عباس قربانی