نویسنده = سجادی، سیده مریم
تعداد مقالات: 5
2. بررسی کوپلیمر وینیل استات- بوتیل آکریلات تأخیر اندازه ی جوانه زنی جهت پوشش بذر چغندرقند با استفاده از طراحی آزمایشی و آنالیز تصویری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 21-28

فرحناز حمدی؛ فیروزه نعمتی؛ علی عموزاده؛ سیده مریم سجادی؛ داریوش طالقانی


5. بررسی سینتیکی رهایش دارو در سیستم های نانو دارورسان با استفاده از روش مدل سازی سخت چند متغیره

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 45-54

بهناز عبدوس؛ سیده مریم سجادی؛ لیلا مأمنی