نویسنده = معصومه طایی
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد الکترود اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی NiCuFe2O4 با ساختار اسپینلی برای اندازه گیری ناپروکسن در حضور استامینوفن

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 119-134

حسین صلواتی؛ معصومه طایی؛ ناهید رسولی؛ علی ظهور؛ گلشن آشیان


3. اندازه گیری اسپکتروفوتومتری دیسپروسیوم (III) با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کمک امواج مافوق صوت

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 63-74

فروزان حسن پور؛ مسعود فولادگر؛ معصومه طایی؛ المیرا مظفری