نویسنده = ������ ������������ ������ ������
پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 115-138

10.22075/chem.2022.22949.1961

شفا میرانی نژاد؛ سید علی پور موسوی؛ احسان نظرزاده زارع