کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی

دوره 17، شماره 65، دی 1401، صفحه 33-44

10.22075/chem.2021.23896.1991

نوید نوربخش؛ سید حسن زوار موسوی؛ اسکندر کلوری؛ آیسان خلیق


بررسی فلزات سنگین سنگ نمک استان سمنان

دوره 6، شماره 19، تیر 1390، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.581

فرامرز هرمزی؛ سمیه اتوکش؛ سید حسن زوار موسوی