کلیدواژه‌ها = استخراج فاز جامد
سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک

دوره 17، شماره 64، مهر 1401، صفحه 89-104

10.22075/chem.2022.23958.1993

محمدرضا پورجاوید؛ محمد رضایی؛ سید رضا یوسفی؛ مجید حاجی حسینی؛ حمیدرضا معظمی؛ سارا طبیب زاده دزفولی


طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 181-196

10.22075/chem.2021.20159.1823

الهام باهر؛ حسین میقانی؛ سلمی احسانی تیلمی؛ آزاده دماوندی