کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
تعداد مقالات: 25
2. مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 267-284

محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس


5. جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 23-38

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


9. بررسی کارایی نانو‌کامپوزیت‌های PAn/PVC (Ps) سنتز شده به منظور جذب سطحی کاتیون‌های فلزی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 163-176

محبوبه محمد طاهری؛ ضحی وطنی؛ حسین عیسی زاده


11. بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 57-71


14. استفاده از ضایعات میوه آلبالو به عنوان جاذب رنگ از محلول آبی

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 157-170

فرانک ملاکاظمی؛ مهدی پروینی


16. تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 213-228

نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ مهدی شهرکی؛ حوریه ریگی


20. اثر دوپه کردن فلز لیتیم در جذب گازهیدروژن درگرافن نقص دار

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 63-70

الناز عیسی پور؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ سپیده کتابی


21. استفاده از گیاه ابری نقره ای در حذف آلاینده رنگی از محیط های آبی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1394، صفحه 79-96

جواد موسوی؛ مهدی پروینی


22. جذب یون های فلزی سنگین بر روی خاکستر برگ زیتون: مطالعه ایزوترم و سینتیک

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 49-56

حسن زوار موسوی؛ زهرا لطفی


24. بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 13-20

امیر ناصر شمخالی؛ کبری قراغان آبادی