کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
تعداد مقالات: 25
2. جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 23-38

10.22075/chem.2019.17813.1638

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


5. مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 267-284

10.22075/chem.2020.18448.1688

محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس


9. بررسی کارایی نانو‌کامپوزیت‌های PAn/PVC (Ps) سنتز شده به منظور جذب سطحی کاتیون‌های فلزی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 163-176

10.22075/chem.2019.13808.1340

محبوبه محمد طاهری؛ ضحی وطنی؛ حسین عیسی زاده


13. استفاده از ضایعات میوه آلبالو به عنوان جاذب رنگ از محلول آبی

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 157-170

10.22075/chem.2017.2331.

فرانک ملاکاظمی؛ مهدی پروینی


16. تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 213-228

10.22075/chem.2017.2372

نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ مهدی شهرکی؛ حوریه ریگی


19. اثر دوپه کردن فلز لیتیم در جذب گازهیدروژن درگرافن نقص دار

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 63-70

10.22075/chem.2017.722

الناز عیسی پور؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ سپیده کتابی


23. بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 13-20

10.22075/chem.2017.590

امیر ناصر شمخالی؛ کبری قراغان آبادی