کلیدواژه‌ها = بدون حلال
روش کارآمد نانوگاتالیزگر مغناطیسی پرلیت/اکسید آهن برای تثبیت کربن دی اکسید در شرایط بدون حلال و فشار اتمسفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22075/chem.2024.33065.2248

فرشید اسکندری؛ محمد بیات