کلیدواژه‌ها = بدون حلال
تعداد مقالات: 6
3. سنتز سریع و سبز 1،1-دی استاتها از آلدهیدها، کاتالیز شده با تری اتیل آمین متصل شده به سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 55-62

مهرنوش گل محمدی افخم؛ علی الهام پور؛ فیروزه نعمتی