موضوعات = شیمی تجزیه
حسگر فلوئورسانس سبز بر پایه نقاط کوانتمی کربنی برای اندازه‌گیری یون کروم(VI)

دوره 13، شماره 48، مهر 1397، صفحه 339-350

10.22075/chem.2017.3086.1015

رضا تبارکی؛ نگار صادقی نژاد؛ صدیقه یوسفی پور


ساخت حسگر الکتروشیمیایی تشخیص کورکومین با استفاده از الکترود خمیر کربن

دوره 13، شماره 47، تیر 1397، صفحه 91-104

10.22075/chem.2018.2864

مصطفی رحیم نژاد؛ رزان زختاره؛ علی اکبر مقدم نیا؛ مریم اصغری


اندازه‌گیری الکتروشیمیایی ترامادول با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات وانادیم اکسید

دوره 13، شماره 46، فروردین 1397، صفحه 249-266

10.22075/chem.2018.2960.

ناهید توکلی؛ نسرین سلطانی؛ عبدالمحمد عطاران؛ حسین صلواتی؛ سمیرا زمانی


بهینه سازی فرایند تخریب الکتروشیمیایی رنگ اسید بلو 25 با استفاده از طراحی مرکب مرکزی و تابع مطلوبیت

دوره 13، شماره 46، فروردین 1397، صفحه 267-280

10.22075/chem.2017.2784

مسعود روحانی مقدم؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی؛ لیلا صالحی