نویسنده = بهزاد، مهدی
تعداد مقالات: 3
2. سنتز نانوذرات CeO2 با استفاده از روش هیدروترمال و محلول: مطالعه مقایسه ای

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 75-80

شاهین خادمی نیا؛ مهدی بهزاد؛ عبدالعلی عالمی؛ محبوبه دولتیاری؛ مورات سرتکول