موضوعات = شیمی کاربردی
سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات لیپیدی جامد مغناطیسی بارگذاری شده با جمسیتابین: بهینه سازی پاسخ و مدل‌سازی با طراحی غربالگری قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32534.2230

انیسه معتمدی فر؛ حسین غفوری؛ نینا علیزاده


بررسی تاثیر جهت های میدان مغناطیسی بر خواص سطحی و خوردگی سطوح استیل SS 304 آماده شده به روش مگنتوالکتروپولیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22075/chem.2024.32670.2237

سحر کیانی؛ حمیدرضا معظمی؛ مریم خواجه نوری


طرح نوآورانه راکتورهای الکتروکواگولاسیون ناپیوسته متوالی (SBERs) برای تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور

دوره 19، شماره 70، فروردین 1403، صفحه 151-180

10.22075/chem.2023.29429.2136

حسین عطائی فر؛ لعبت تقوی؛ امیرحسام حسنی؛ مجتبی فاضلی؛ عبداله رشیدی مهرآبادی


مطالعه فرایند جذب یون‌های کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های Fe3O4 / L-متیونین/ گرافن اکسید و گرافن ایروژل از محیط‌های آبی

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 303-322

10.22075/chem.2023.27766.2086

نوشین عباسی؛ پرویز آبرومند آذر؛ محمد صابر تهرانی؛ جواد مختاری علی آباد


بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 107-124

10.22075/chem.2022.26440.2056

رومیصا محمدقلی نژاد؛ نوشین قلی پور زنجانی؛ آرش کامران پیرزمان؛ بهزاد زاهد


تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکسید-منگنز فریت و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 103-118

10.22075/chem.2019.14623.1422

زهرا ملایی؛ مهشید حمزه لوئیان؛ کوثر قاسمی؛ فاطمه سلیمانیان


مطالعه نانو جاذبهای سنتز شده گرافن و گرافن مغناطیسی در حذف BTEX از بنزین و بررسی ایزوترمهای جذب آنها

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 271-290

10.22075/chem.2019.15907.1519

مرضیه نوری؛ فاطمه راوری؛ مرتضی احسانی؛ سید مرتضی اشرفی شهری