تعداد مقالات: 622
427. بررسی آزمایشگاهی تاثیر یون‌های دو ظرفیتی آب هوشمند بر برهم‌کنش‌های سطحی سیستم آب-نفت خام

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 147-162

رسول مختاری؛ سید شهاب الدین آیت اللهی


428. تهیه‌ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 149-160

فاطمه آبسالان؛ مریم موحدی؛ ناهید رسولی


434. ارزیابی قدرت جذب اگزروژل تترااتوکسی‌سیلان برای کاتیون‌های Cr3+ و Cu2+

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 167-180

علی اصل روستا؛ کمال الدین حق بین


440. سنتز جاذب نانوکامپوزیت مغناطیسی و حذف یون ‌Pb(II) از پساب: اپتیمم‌سازی و مدلسازی فرآیند جذب

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 145-160

فاطمه جیریایی شراهی؛ افسانه شهبازی؛ زهره بهرامی


443. بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانه‌های زنیان

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 151-164

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


447. بررسی کارایی نانو‌کامپوزیت‌های PAn/PVC (Ps) سنتز شده به منظور جذب سطحی کاتیون‌های فلزی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 163-176

محبوبه محمد طاهری؛ ضحی وطنی؛ حسین عیسی زاده