حسگر فلوئورسانس سبز بر پایه نقاط کوانتمی کربنی برای اندازه‌گیری یون کروم(VI)

دوره 13، شماره 48، مهر 1397، صفحه 339-350

10.22075/chem.2017.3086.1015

رضا تبارکی؛ نگار صادقی نژاد؛ صدیقه یوسفی پور


بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 43-54

10.22075/chem.2019.17193.1603

حمیدرضا احمدیان؛ فاطمه شریعتمدارطهرانی؛ مریم علیان نژادی


نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با پلیمرهای پرشاخه به منظور انتقال هدفمند و رهایش درون سلولی سیس پلاتین

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 55-70

10.22075/chem.2020.14272.1397

سید جمال طباطبائی رضائی؛ عاصمه مشهدی ملک زاده؛ لیلا سرباز؛ حسن نیک نژاد؛ علی رمضانی


حذف رنگینه آلی متیلن بلو از محلول های آبی توسط خاکستر گیاه کاکوتی

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 85-100

10.22075/chem.2020.18228.1675

محمد شاکر دهزاد؛ سید حسن زوار موسوی؛ علی محمدخواه؛ هادی فلاح معافی؛ نوید نوربخش


سنتز و شناسایی دو شبکه فلز-آلی جدید روی (II) با قابلیت جذب ید در فاز محلول

دوره 14، شماره 50، فروردین 1398، صفحه 291-302

10.22075/chem.2019.13979.1359

الهام بلدی؛ ولی اله نوبخت؛ عباس ترسلی