بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 99-114

10.22075/chem.2021.23012.1963

سعیده پیروزی؛ بهاره تنهایی؛ علی آیتی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ مجتبی ساعی مقدم


سنتز کارآمد مشتق های پراستخلاف آسنفتوایندول

دوره 17، شماره 65، بهمن 1401، صفحه 101-110

10.22075/chem.2023.27819.2090

نهاله کاکاوند؛ محمد بیات؛ یدالله بیات


ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 107-124

10.22075/chem.2020.19393.1775

نسیبه یاری مقدم؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سعید جامه بزرگی


پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 115-138

10.22075/chem.2022.22949.1961

شفا میرانی نژاد؛ سید علی پور موسوی؛ احسان نظرزاده زارع


بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 125-136

10.22075/chem.2020.17398.1619

وحید خاکی زاده؛ هومن آقامیرزامقیم علی‌آبادی؛ بهاره بزرگ نیا؛ اشکان ذوالریاستین


تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 125-138

10.22075/chem.2021.21562.1906

عزیز ملکی؛ زیبا اسلامبولچیلار؛ رویا پورنوروز؛ مهرداد حمیدی؛ معصومه کرد؛ محمد علی شهبازی


کاهش الکتروشیمیایی CO2 با استفاده از کمپلکس های مس (II) و نیکل (II) با لیگاند 8- هیدروکسی کینولین

دوره 14، شماره 53، دی 1398، صفحه 135-142

10.22075/chem.2020.21285.1892

محمد رضا بینائی زاده؛ احمد امیری؛ فرزانه فدائی تیرانی؛ کورت شنک


بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 137-148

10.22075/chem.2020.19560.1786

مهران نوذری اسبمرز؛ ماندانا امیری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ سیمین عرشی


سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 139-164

10.22075/chem.2021.19101.1754

سید مجتبی مشمول مقدم؛ سمیع صالحی؛ مجتبی تارین؛ امیر شکوه سلجوقی؛ شمیلا آزموده؛ مریم بابایی