بررسی عملکرد نانوکامپوزیت KO2 / فایبرگلاس در تأمین O2 و حذف CO2 در محیطهای تنفسی بسته انسان

دوره 15، شماره 57، دی 1399، صفحه 65-78

10.22075/chem.2021.21841.1920

راحیل شکوهیان؛ منوچهر فتح الهی؛ سید قربان حسینی؛ سید هادی معتمدالشریعتی


سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید

دوره 17، شماره 65، دی 1401، صفحه 65-80

10.22075/chem.2022.27117.2070

فائزه خان محمدی؛ بی بی مرضیه رضوی زاده؛ سید ناصر عزیزی


بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 77-94

10.22075/chem.2020.19436.1779

عادله افروزان بازقلعه؛ علی محمدخواه


بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون

دوره 18، شماره 66، فروردین 1402، صفحه 79-98

10.22075/chem.2022.25076.2022

مریم قربانی آقبلاغی؛ مهدیه ابوالحسنی


سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 83-98

10.22075/chem.2021.21642.1907

امیرعباس متین؛ فاطمه کشتمند؛ الناز مرزی خسروشاهی؛ سیدمسعود سیداحمدیان؛ احد بهشتی کویج؛ رحمان سلامت آهنگری