بررسی نظری جذب فرمالدهید برروی نانوصفحه‌های آلومینیوم نیترید برمبنای روش‌هایDFT و مطالعه اثردوپه‌کردن عناصرB وGa

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 58-67

10.22075/chem.2020.20997.1874

مریم جلالی؛ ابراهیم نعمتی کنده


بررسی عملکرد نانوکامپوزیت KO2 / فایبرگلاس در تأمین O2 و حذف CO2 در محیطهای تنفسی بسته انسان

دوره 15، شماره 57، دی 1399، صفحه 65-78

10.22075/chem.2021.21841.1920

راحیل شکوهیان؛ منوچهر فتح الهی؛ سید قربان حسینی؛ سید هادی معتمدالشریعتی


سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید

دوره 17، شماره 65، بهمن 1401، صفحه 65-80

10.22075/chem.2022.27117.2070

فائزه خان محمدی؛ بی بی مرضیه رضوی زاده؛ سید ناصر عزیزی


بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 77-94

10.22075/chem.2020.19436.1779

عادله افروزان بازقلعه؛ علی محمدخواه


سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 83-98

10.22075/chem.2021.21642.1907

امیرعباس متین؛ فاطمه کشتمند؛ الناز مرزی خسروشاهی؛ سیدمسعود سیداحمدیان؛ احد بهشتی کویج؛ رحمان سلامت آهنگری


سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک

دوره 17، شماره 64، مهر 1401، صفحه 89-104

10.22075/chem.2022.23958.1993

محمدرضا پورجاوید؛ محمد رضایی؛ سید رضا یوسفی؛ مجید حاجی حسینی؛ حمیدرضا معظمی؛ سارا طبیب زاده دزفولی