طراحی یک روش الکتروشیمیایی ساده برای تولید ازون و استفاده از آن جهت حذف رنگ نساجی راکتیو آبی 203 (RB 203) از پساب نساجی

دوره 15، شماره 57، دی 1399، صفحه 45-54

10.22075/chem.2021.20474.1848

محمد کریمی؛ علی بنویدی؛ سیدمنصور بیدکی؛ محمد علی کریمی زارچی؛ سودابه دلیرنسب؛ مرضیه دهقان طزرجانی


ارزیابی قدرت جذب وجداسازی آمینو اسیدها (Arg.و .Glu) توسط اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 47-62

10.22075/chem.2022.27441.2081

علی اصل روستا؛ حسن حسنی؛ علیرضا اکبری؛ نورالله فیضی


سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 49-62

10.22075/chem.2020.20958.1869

سیما موسوی نیارکی؛ عباس عظیمی روشن؛ اعظم منفرد؛ حمزه کیانی


سنتز و اصلاح نانوکاتالیستZnFe2O4 و مطالعه حذف فوتوکاتالیزوری رنگAcid Blue7

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 50-57

10.22075/chem.2020.21139.1882

پویا عابدی؛ حبیب مهری زاده


بررسی نظری جذب فرمالدهید برروی نانوصفحه‌های آلومینیوم نیترید برمبنای روش‌هایDFT و مطالعه اثردوپه‌کردن عناصرB وGa

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 58-67

10.22075/chem.2020.20997.1874

مریم جلالی؛ ابراهیم نعمتی کنده