سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 179-198

10.22075/chem.2021.23479.1975

کیومرث زرگوش؛ ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه؛ روزبه سلطانی؛ محمد دیناری؛ حسین مرادی علی آبادی


طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 185-200

10.22075/chem.2021.20159.1823

الهام باهر؛ حسین میقانی؛ سلمی احسانی تیلمی؛ آزاده دماوندی


سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 199-218

10.22075/chem.2021.18846.1728

جمال داورپناه؛ صدرا سلیمانخانی؛ اسماعیل سلیمانی نژاد؛ سمیه الهی


کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 233-244

10.22075/chem.2021.19567.1784

ملک حکمتی؛ محمد یوسفی؛ حکیمه زیادی؛ انسیه قاسمی؛ پریسا صفری مهر؛ حجت ویسی؛ بهروز ملکی


سلول خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت بر پایه انتقال دهنده حفره ایمیدازولی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 257-272

10.22075/chem.2020.19583.1787

فاطمه صادقی؛ هاشم شهروس وند؛ نفیسه عیدی محمدی؛ محمد علی ملکی


مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5

دوره 15، شماره 56، مهر 1399، صفحه 267-284

10.22075/chem.2020.18448.1688

محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس