سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک

دوره 17، شماره 64، مهر 1401، صفحه 89-104

10.22075/chem.2022.23958.1993

محمدرضا پورجاوید؛ محمد رضایی؛ سید رضا یوسفی؛ مجید حاجی حسینی؛ حمیدرضا معظمی؛ سارا طبیب زاده دزفولی


سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 91-106

10.22075/chem.2022.24845.2017

انسیه غلامرضاپور؛ عباس اسلامی؛ افسانه نعمتی؛ محمد جواد چایچی


بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 99-114

10.22075/chem.2021.23012.1963

سعیده پیروزی؛ بهاره تنهایی؛ علی آیتی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ مجتبی ساعی مقدم


سنتز کارآمد مشتق های پراستخلاف آسنفتوایندول

دوره 17، شماره 65، دی 1401، صفحه 101-110

10.22075/chem.2023.27819.2090

نهاله کاکاوند؛ محمد بیات؛ یدالله بیات


ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 107-124

10.22075/chem.2020.19393.1775

نسیبه یاری مقدم؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سعید جامه بزرگی


بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 107-124

10.22075/chem.2022.26440.2056

رومیصا محمدقلی نژاد؛ نوشین قلی پور زنجانی؛ آرش کامران پیرزمان؛ بهزاد زاهد


تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 107-122

10.22075/chem.2022.27758.2085

الهه محمودی درح؛ راضیه ثانوی خشنود؛ داود ثانوی خشنود؛ زرین اسحاقی


پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 115-138

10.22075/chem.2022.22949.1961

شفا میرانی نژاد؛ سید علی پور موسوی؛ احسان نظرزاده زارع