موضوعات = شیمی تجزیه
سنتز سبز و مشخصه‌یابی نانو حسگرهای نقاط کربنی با استفاده از پوست تخمه کدو جهت اندازه‌گیری اسپکتروفلوریمتری ال- سیستئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32563.2232

افسانه زارعی منوجان؛ علیرضا بازماندگان شمیلی؛ محمد ثابت؛ مسعود روحانی مقدم


مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و ابرخازنی کمپلکس کاتوسن خودانباشته بر روی الکترود میکرو فیبر کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22075/chem.2024.33122.2250

سجاد دمیری؛ زهرا سمیعی؛ حمیدرضا پوراعتدال


اندازه گیری ثابتهای اسیدی 4-(2- تیازول‌ آزو)رزوسینول بوسیله طیف سنجی فرابنفش و شیمی سنجی در مخلوطهای دوتایی آب-استونیتریل و آب-دیوکسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22075/chem.2024.25783.2039

منصور نمازیان؛ شهریار جهانبانی؛ علی بنویدی


کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پورپورین

دوره 19، شماره 70، فروردین 1403، صفحه 135-150

10.22075/chem.2023.28461.2107

مجتبی فتحی؛ حمیدرضا رجبی؛ حبیب الله خواجه شریفی؛ علی گرجی زاده کهواده


تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 107-122

10.22075/chem.2022.27758.2085

الهه محمودی درح؛ راضیه ثانوی خشنود؛ داود ثانوی خشنود؛ زرین اسحاقی