موضوعات = شیمی تجزیه
الکترود گرافیتی اصلاح شده توسط نانوصفحات اکسید گرافن لایه برداری شده الکتروشیمیایی برای سنجش کلوزاپین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22075/chem.2023.29353.2131

مجید آروند؛ اکرم پورحبیب؛ سید جواد موسوی


پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری سودان IV به روش UA-d-μ-SPE با استفاده از گوشی هوشمند به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری ساده در نمونه‌های غذایی و آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22075/chem.2023.31190.2190

حمیدرضا حقگو قزلجه؛ مریم رجبی؛ علیرضا اصغری؛ محمد بذرگر


کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پورپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22075/chem.2023.28461.2107

مجتبی فتحی؛ حمیدرضا رجبی؛ حبیب الله خواجه شریفی؛ علی گرجی زاده کهواده


تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 107-122

10.22075/chem.2022.27758.2085

الهه محمودی درح؛ راضیه ثانوی خشنود؛ داود ثانوی خشنود؛ زرین اسحاقی


سینتیک و مکانیسم الکترواکسیداسیون داروی مزالازین در حضور آریل سولفینیک اسید

دوره 14، شماره 51، تیر 1398، صفحه 177-192

10.22075/chem.2018.13285.1407

مهین بشیری؛ اسماعیل تماری؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی