موضوعات = شیمی تجزیه
تعداد مقالات: 35
1. کاربرد الکترود اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی NiCuFe2O4 با ساختار اسپینلی برای اندازه گیری ناپروکسن در حضور استامینوفن

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 119-134

حسین صلواتی؛ معصومه طایی؛ ناهید رسولی؛ علی ظهور؛ گلشن آشیان


12. سنتز الکتروشیمیایی NiAlLDH و کاربرد الکتروکاتالیزگری آن برای اندازه‌گیری آمینو اسید ال-سیستئین

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 103-120

علی غفاری نژاد؛ مهدی قائد رحمتی؛ راضیه صلاح اندیش


14. سینتیک و مکانیسم الکترواکسیداسیون داروی مزالازین در حضور آریل سولفینیک اسید

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 177-192

مهین بشیری؛ اسماعیل تماری؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی


15. تعیین الکتروشیمیایی یون اورانیل با استفاده از الکترود خمیر گرافن

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 239-250

محسن چهرقانی؛ مصطفی نجفی


18. حذف یون مس (II) از محلول‌های آبی توسط نانو کامپوزیت TiO2/bentonite اصلاح‌شده با پلیمرهای آلی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 87-104

سوسن صمدی؛ سهیلا قدرت نیا؛ حمیدرضا منتظری هدش؛ سیدامیرعباس ذکریا


21. بررسی اثر مواد فعال سطحی بر فرآیند تولید الکتروشیمیایی هیدروژن

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 25-40

علی غفاری نژاد؛ اعظم طباطبایی؛ بهشته سهرابی؛ راضیه صلاح اندیش


23. بررسی اثر محافظت در برابر خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده توسط نانوکامپوزیت های ZnO-Cr2O3 بر روی فولاد نرم

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 45-52

فرناز حاجیان پور؛ مهدی رجبی جعفرآبادی؛ محسن بهپور؛ یاسر جعفری