موضوعات = شیمی تجزیه
کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پورپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22075/chem.2023.28461.2107

مجتبی فتحی؛ حمیدرضا رجبی؛ حبیب الله خواجه شریفی؛ علی گرجی زاده کهواده


سنتز الکتروکاتالیزگر نقره-پالادیوم به روش ولتامتری چرخه ای بر بستر گرافیتی برای تولید الکتروشیمیایی هیدروژن در محیط اسیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/chem.2023.26628.2063

نگار جمیعی؛ علی غفاری نژاد؛ سید حجت اله کاظمی قهفرخی


سنتز سبز و مشخصه‌یابی نانو حسگرهای نقاط کربنی با استفاده از پوست تخمه کدو جهت اندازه‌گیری اسپکتروفلوریمتری ال- سیستئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32563.2232

افسانه زارعی منوجان؛ علیرضا بازماندگان شمیلی؛ محمد ثابت؛ مسعود روحانی مقدم


تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 107-122

10.22075/chem.2022.27758.2085

الهه محمودی درح؛ راضیه ثانوی خشنود؛ داود ثانوی خشنود؛ زرین اسحاقی