تعداد مقالات: 622
476. تولید 5-هیدروکسی متیل فورفورال از فروکتوز با استفاده از کاتالیزور نانوآلومینای سولفونه شده

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 193-208

علیرضا نجفی چرمهینی؛ سونیا فتاحی؛ فریبرز مومن بیک


480. کارایی روش پاسخ سطح در بهینه سازی حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از زئولیت طبیعی

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 209-222

فریده نبی زاده چیانه؛ بهرام محمدی؛ علیرضا اصغری


481. حذف رنگینه متیلن بلو توسط خاک اره پوشش دهی شده با نانوذرات منیزیم اکسید.

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 219-238

رضا انصاری؛ امیر محمدپور تسیه؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین کرمانیان


482. بهینه سازی عملکرد و پایداری کاتالیست کبالت بر پایه نانو ورقه های گرافنی در سنتز فیشر تروپش

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 129-138

سیده سمیه تقوی؛ علیرضا اصغری؛ احمد توسلی


486. سنتز تک ظرف و سه‌جزئی از مشتقات تتراهیدروبنزو[b]پیران‌ها بوسیله کاتالیزورهای هتروژن و قابل بازیافت و کارایی آن ها درسنتز نانوذرات نقره

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 209-230

بهروز ملکی؛ صدیقه ایازی جنت آبادی؛ مهدی بقایری؛ حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ حجت ویسی


487. تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 213-228

نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ مهدی شهرکی؛ حوریه ریگی


488. چارچوب فلز- آلی Zn3(BTC)2 : کاتالیزگر قابل بازیافت و هتروژن برای سنتز ترکیبات 5،1-بنزودی آزپین

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 213-222

سامی سجادی فر؛ زینب ارزه گر؛ سبحان رضایتی


491. تهیه نانوالیاف پلی اورتان حاوی داروی سفیکسیم تری هیدرات: مطالعه سینتیک و رفتار رهایش در شرایط آزمایشگاهی

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 239-248

مریم عزیزی؛ میرسعید سیددراجی؛ محمدحسین رسولی فرد


495. بررسی اثر کاتالیزوری هیبرید Mo/MgO بر روی بازیافت فوم نرم پلی یورتان

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 221-234

میر محمد علوی نیکجه؛ هما ضرغامی


499. استفاده از مشتقات ایزوسیانید پرشاخه‌ی زنجیری در سنتز ایمینو تیوفن‌های جوش خورده به حلقه‌های کینولینی

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 231-240

مرتضی شیری؛ شیما فاضل زاده؛ زینب فقیهی؛ بهروز نوتاش


500. سنتز و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 243-252

عاتکه سادات ترحمی؛ مهرداد پورایوبی؛ جیمز آ. گولن؛ آرنلد ال. رینگلد