تعداد مقالات: 567
477. تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 213-222

فهیمه بوستان افروز؛ مصطفی فضلی؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مجید جعفرتفرشی


478. مطالعه حلالیت باکلوفن در مخلوط دوتایی 1-هگزیل-4-متیل پیریدینیوم برماید + آب

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 233-240

عباس مهرداد؛ سحر احسانی تبار؛ سارا تایب


479. تعیین الکتروشیمیایی یون اورانیل با استفاده از الکترود خمیر گرافن

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 239-250

محسن چهرقانی؛ مصطفی نجفی


481. جداسازی و شناسایی استرول‌های طبیعی از گیاه اناریجه (Pimpinella affinis)

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 241-250

یعقوب صرافی؛ حسین دهقان؛ حدیث توحدی


484. بهینه سازی فرایند تخریب الکتروشیمیایی رنگ اسید بلو 25 با استفاده از طراحی مرکب مرکزی و تابع مطلوبیت

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 267-280

مسعود روحانی مقدم؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی؛ لیلا صالحی


485. سنتز، شناسایی و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکسهای بتا دی کتون مس(II) و روی بر روی سلول سرطانی MKN-45

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 165-170

رحیمه اسحقی ملکشاه؛ مهدی صالحی؛ علی خالقیان


486. تهیه نانوذرات CuO با استفاده از عصاره برگ گیاهان گردو و خرمالو و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 223-236

اکبر رستمی ورتونی؛ حسین مستعان زاده؛ علی اکبر مرشدی فر؛ اصغر طاهری کفرانی


489. سنتز، شناسایی و بررسی خواص الکتروشیمیایی کامپوزیت های پلی آنیلین/چارچوب فلز-آلی کبالت(II)

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 251-266

زینب انصاری اصل؛ زینب نیسی؛ طاهره صداقت؛ ولی الله نوبخت


496. ساخت الکترود یون گزین شناسایی یون سرب در محلول های آبی به روش سل− ژل

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 269-284

الهام گلمغانی ابراهیمی؛ مصطفی فضلی؛ احمد باقری


497. مطالعه نانو جاذبهای سنتز شده گرافن و گرافن مغناطیسی در حذف BTEX از بنزین و بررسی ایزوترمهای جذب آنها

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 271-290

مرضیه نوری؛ فاطمه راوری؛ مرتضی احسانی؛ سید مرتضی اشرفی شهری


499. مطالعه مقایسه ای روی سرعت تخریب فوتوکاتالیستی تتراسایکلین با استفاده از نانو ذرات ZnS و Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئی

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 249-262

ملیحه احدی؛ پرویز آبرومندآذر؛ محمد صابر تهرانی؛ سید واقف حسین