تعداد مقالات: 567
130. سنتز، ساختار بلوری و آنالیز سطح هرشفلد فسفریک تری آمید جدید [2-F-C6H4C(O)NH]P(O)[NHCH(CH3)2]2

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 23-30

عاتکه سادات ترحمی؛ Arnold L. Rheingold؛ James A. Golen


132. سنتز سبز و آسان نانو ذرات پلاتین با پایه گرافن برای واکنش احیا اکسیژن در پیلهای سوختی پلیمری

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 31-40

منیره فرجی؛ پیروز درخشی؛ کامبیز تحویلداری


134. تهیه، شناسایی و بررسی رهایش پیوسته داروی سلکوکسیب از نانوالیاف پلی لاکتیک اسید

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 41-52

محمد دیناری؛ فاطمه بینا؛ تقی خیامیان


136. سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیر و حساس به pH برای دارورسانی هدفمند

دوره 10، شماره 36، پاییز 1394، صفحه 29-44

زهرا علی مردان؛ معصومه دارابی


138. تهیه و شناسایی کمپلکس Th(IV) با خواص ضد باکتری و بر هم کنش آن با DNA

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 29-36

طاهره کندری؛ نیلوفر اکبرزاده تربتی


139. اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 17-28


140. سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 41-54

حمید رضا شهسواری؛ رضا بابادی آقاخان پور؛ مرضیه دادخواه آسمان؛ مژگان باباقصابها


141. تهیه و تعیین خصوصیات گرافن اکساید عامل دار شده با گاما-سیکلودکسترین و نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اکسیدآهن به عنوان نانو حامل جدید برای دارو رسانی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 35-50

الهام عین افشار؛ علی حقیقی اصل؛ محمد رمضانی؛ آزاده هاشم نیا؛ عظیم ملک زاده


142. ساخت و بررسی نانوکامپوزیت خودترمیم پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات مونتموریلونیت

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 35-50

سپیده خستوان؛ مصطفی فضلی؛ عبداله عمرانی؛ مرتضی قربانزاده آهنگری؛ یاسر رستمیان


144. بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 33-42

اسماعیل کیومرثی؛ علی حقیقی اصل؛ فرشاد ورامینیان


145. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 42-53

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی


146. استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 40-45

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


148. استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 33-44

سولماز بیاتی؛ نورالدین حقیقی


149. استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 39-44

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری