پالایش سطوح آلوده صنعتی با یخ ویخ خشک

دوره 2، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 32-41

10.22075/chem.2017.528

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ نسیبه ملاحسنی


بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 33-38

10.22075/chem.2017.539

فاطمه عمادالدین؛ مهدی تقدیری؛ محمد مسجدی


بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 33-38

10.22075/chem.2017.560

مهدی تقدیری؛ محمد مسجدی؛ فاطمه عمادالدین


بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن

دوره 5، شماره 14، فروردین 1389، صفحه 33-40

10.22075/chem.2017.567

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ مهدی قدیری؛ محمد صداقت


مطالعه پایداری فازی ترکیبات لیتیم سیلیکات با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD)

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 33-41

10.22075/chem.2017.615

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ محبوبه دولتیاری؛ حسین مرادی


ارزیابی خواص ضدخوردگی پلی آنیلین الکتروسنتزشده بر روی مس در زمان های غوطه وری مختلف

دوره 11، شماره 40، مهر 1395، صفحه 33-54

10.22075/chem.2017.754

مهدی شبانی نوش آبادی؛ فاطمه کریمیان طاهری؛ یاسر جعفری


حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت

دوره 9، شماره 33، اسفند 1393، صفحه 35-50

10.22075/chem.2017.689

مژگان شمس الدین؛ مسعود نصیری زرندی؛ مصطفی فضلی؛ کمال الدین حق بین


ساخت و بررسی نانوکامپوزیت خودترمیم پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات مونتموریلونیت

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 35-50

10.22075/chem.2018.15700.1511

سپیده خستوان؛ مصطفی فضلی؛ عبداله عمرانی؛ مرتضی قربانزاده آهنگری؛ یاسر رستمیان


سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

دوره 14، شماره 50، فروردین 1398، صفحه 41-54

10.22075/chem.2019.13249.1290

حمید رضا شهسواری؛ رضا بابادی آقاخان پور؛ مرضیه دادخواه آسمان؛ مژگان باباقصابها


تعیین و مقایسه ی نقطه ی cmc سورفاکتانت های ترایتون x-100، CTAB و SDS به کمک هدایت سنجی

دوره 6، شماره 20، مهر 1390، صفحه 47-52

10.22075/chem.2017.584

سولماز ملکی دیزج؛ افسانه منتی؛ علیرضا صالحی صدقیانی


سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، دی 1395، صفحه 20-26

10.22075/chem.2017.2291