تعداد مقالات: 693

127. پالایش سطوح آلوده صنعتی با یخ ویخ خشک

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 32-41

10.22075/chem.2017.528

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ نسیبه ملاحسنی


128. بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 33-38

10.22075/chem.2017.539

فاطمه عمادالدین؛ مهدی تقدیری؛ محمد مسجدی


129. بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 33-38

10.22075/chem.2017.560

مهدی تقدیری؛ محمد مسجدی؛ فاطمه عمادالدین


130. بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 33-40

10.22075/chem.2017.567

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ مهدی قدیری؛ محمد صداقت


131. مطالعه پایداری فازی ترکیبات لیتیم سیلیکات با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 33-41

10.22075/chem.2017.615

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ محبوبه دولتیاری؛ حسین مرادی


133. ارزیابی خواص ضدخوردگی پلی آنیلین الکتروسنتزشده بر روی مس در زمان های غوطه وری مختلف

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 33-54

10.22075/chem.2017.754

مهدی شبانی نوش آبادی؛ فاطمه کریمیان طاهری؛ یاسر جعفری


136. حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 35-50

10.22075/chem.2017.689

مژگان شمس الدین؛ مسعود نصیری زرندی؛ مصطفی فضلی؛ کمال الدین حق بین


142. ساخت و بررسی نانوکامپوزیت خودترمیم پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات مونتموریلونیت

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 35-50

10.22075/chem.2018.15700.1511

سپیده خستوان؛ مصطفی فضلی؛ عبداله عمرانی؛ مرتضی قربانزاده آهنگری؛ یاسر رستمیان


144. کاوشی در سطوح انرژی پتانسیل واکنش استادینگر بین تری متیل فسفین و ایزوبوتیل آزید با استفاده از نظریه تابع چگال

دوره 11، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 39-46

10.22075/chem.2017.741

حسین طاهر پور نهزمی؛ محمد رضا پور هروی؛ فاطمه عاشوری میرصادقی


147. سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 41-54

10.22075/chem.2019.13249.1290

حمید رضا شهسواری؛ رضا بابادی آقاخان پور؛ مرضیه دادخواه آسمان؛ مژگان باباقصابها


149. تعیین و مقایسه ی نقطه ی cmc سورفاکتانت های ترایتون x-100، CTAB و SDS به کمک هدایت سنجی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 47-52

10.22075/chem.2017.584

سولماز ملکی دیزج؛ افسانه منتی؛ علیرضا صالحی صدقیانی


150. سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 20-26

10.22075/chem.2017.2291