تعداد مقالات: 603
126. بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 33-38

فاطمه عمادالدین؛ مهدی تقدیری؛ محمد مسجدی


127. بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 33-38

مهدی تقدیری؛ محمد مسجدی؛ فاطمه عمادالدین


128. بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 33-40

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ مهدی قدیری؛ محمد صداقت


129. مطالعه پایداری فازی ترکیبات لیتیم سیلیکات با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 33-41

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ محبوبه دولتیاری؛ حسین مرادی


131. ارزیابی خواص ضدخوردگی پلی آنیلین الکتروسنتزشده بر روی مس در زمان های غوطه وری مختلف

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 33-54

مهدی شبانی نوش آبادی؛ فاطمه کریمیان طاهری؛ یاسر جعفری


134. حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 35-50

مژگان شمس الدین؛ مسعود نصیری زرندی؛ مصطفی فضلی؛ کمال الدین حق بین


139. تهیه و تعیین خصوصیات گرافن اکساید عامل دار شده با گاما-سیکلودکسترین و نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اکسیدآهن به عنوان نانو حامل جدید برای دارو رسانی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 35-50

الهام عین افشار؛ علی حقیقی اصل؛ محمد رمضانی؛ آزاده هاشم نیا؛ عظیم ملک زاده


140. ساخت و بررسی نانوکامپوزیت خودترمیم پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات مونتموریلونیت

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 35-50

سپیده خستوان؛ مصطفی فضلی؛ عبداله عمرانی؛ مرتضی قربانزاده آهنگری؛ یاسر رستمیان


142. کاوشی در سطوح انرژی پتانسیل واکنش استادینگر بین تری متیل فسفین و ایزوبوتیل آزید با استفاده از نظریه تابع چگال

دوره 11، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 39-46

حسین طاهر پور نهزمی؛ محمد رضا پور هروی؛ فاطمه عاشوری میرصادقی


143. تهیه، شناسایی و بررسی رهایش پیوسته داروی سلکوکسیب از نانوالیاف پلی لاکتیک اسید

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 41-52

محمد دیناری؛ فاطمه بینا؛ تقی خیامیان


144. سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 41-54

حمید رضا شهسواری؛ رضا بابادی آقاخان پور؛ مرضیه دادخواه آسمان؛ مژگان باباقصابها


146. تعیین و مقایسه ی نقطه ی cmc سورفاکتانت های ترایتون x-100، CTAB و SDS به کمک هدایت سنجی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 47-52

سولماز ملکی دیزج؛ افسانه منتی؛ علیرضا صالحی صدقیانی


147. سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 20-26


148. اندازه‌گیری داروهای تیو آمیدی به روش رنگ سنجی بر اساس رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره کلوئیدی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 25-30

جعفر ابوالحسنی؛ اعظم صمدی؛ ابراهیم قربانی کلهر؛ نیما سرپوش حمید


149. تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 29-41


150. سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 31-34

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده