تعداد مقالات: 603
76. کاربرد آنالیز دستگاهی در صنایع رنگ های پوششی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 23-24

نقی سعادتجو


77. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 23-32

سیما صولتی فر؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی


78. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 23-32

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


79. محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 23-32

سمیه ساکنی الوانق؛ نصرت حیدری؛ معصومه مختارپور


80. رفتار کاتالیتیکی مس برای واکنش کاهش اکسیژن در محلول قلیایی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 23-29

علی عرب؛ فریدون گبل


82. سنتز جاذب های نانوکامپوزیتی روی اکسید / منیزیم اکسید و بررسی ساختار سطح و خواص فیزیکی این کامپوزیت ها

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 23-32

مهدیه نوری؛ مهدی پروینی؛ سید مهدی لطیفی؛ عیرضا صالحی راد


84. اثرات حلال: مطالعات نظریه تابعی دانسیته ترانس- سینامالدهید

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 23-32

لیلی رحیمی اهر؛ زهره رحیمی اهر


85. سنتز، مشخصه یابی و کاربرد نانوذرات آلومینا جهت تخریب فوتوکاتالیزوری رنگ کنگورد

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 23-34

مهزاد فیروزی؛ آزیتا نوری؛ احمد نوزاد گلی کند


89. الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 25-42

علیرضا بدیعی


90. استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 25-30

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


93. بررسی اثر مواد فعال سطحی بر فرآیند تولید الکتروشیمیایی هیدروژن

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 25-40

علی غفاری نژاد؛ اعظم طباطبایی؛ بهشته سهرابی؛ راضیه صلاح اندیش


97. تجزیه مکانوشیمیایی هیدروژل‌های پلی آکریلیک اسید-آکریل آمید در محلول‌های آبی، اثر توان و پالس تابش فراصوت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 29-46

رجبعلی براهیمی؛ حسین قاسم زاده محمدی؛ رسول صفدری احمدآباد


98. تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک T با استفاده از چارچوب فلز آلی TMU-16

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 29-44

زهرا ساعدی؛ محمود روشنی؛ احمد افضلی نیا؛ طاهره موسی بیگی


99. مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک

دوره 5، شماره 16، پاییز 1389، صفحه 31-42

مرتضی نصرالهی؛ مرتضی نصرالهی؛ زهرا طالبی