تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 23-32

10.22075/chem.2017.538

سیما صولتی فر؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی


تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 23-32

10.22075/chem.2017.559

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 14، فروردین 1389، صفحه 23-32

10.22075/chem.2017.566

سمیه ساکنی الوانق؛ نصرت حیدری؛ معصومه مختارپور


سنتز، مشخصه یابی و کاربرد نانوذرات آلومینا جهت تخریب فوتوکاتالیزوری رنگ کنگورد

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 23-34

10.22075/chem.2017.2667.

مهزاد فیروزی؛ آزیتا نوری؛ احمد نوزاد گلی کند


جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

دوره 15، شماره 56، مهر 1399، صفحه 23-38

10.22075/chem.2019.17813.1638

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تیر 1390، صفحه 25-30

10.22075/chem.2017.580

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


بررسی اثر مواد فعال سطحی بر فرآیند تولید الکتروشیمیایی هیدروژن

دوره 14، شماره 50، فروردین 1398، صفحه 25-40

10.22075/chem.2019.12738.1252

علی غفاری نژاد؛ اعظم طباطبایی؛ بهشته سهرابی؛ راضیه صلاح اندیش


تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک T با استفاده از چارچوب فلز آلی TMU-16

دوره 13، شماره 46، فروردین 1397، صفحه 29-44

10.22075/chem.2017.2662

زهرا ساعدی؛ محمود روشنی؛ احمد افضلی نیا؛ طاهره موسی بیگی