تعداد مقالات: 693

327. شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 48-65

10.22075/chem.2017.2295


328. بازیابی طلا از ضایعات بردهای کامپیوتری و مطالعه اثر احیاء کننده های مختلف

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 55-60

10.22075/chem.2017.644

نقی سعادتجو؛ هادی حیدری؛ احمد عبدالهی؛ مهدی بهزاد


331. معرفی یک بازدارنده جدید آلی به عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 67-74

10.22075/chem.2017.772

فریبرز اتابکی؛ شهرزاد جهانگیری


332. اندازه گیری ولتامتری موج مربعی اسکوربیک اسید در نمونه های غذایی و دارویی با بکارگیری یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذره اکسید روی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 69-75

10.22075/chem.2017.629

مریم نجفی؛ ماجده بیجاد؛ افسانه لعل صنعتی؛ فاطمه کریمی؛ محمد علی خلیل زاده؛ حسن کریمی مله


338. بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی: مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 82-90

10.22075/chem.2018.3544


343. ساخت حسگر الکتروشیمیایی تشخیص کورکومین با استفاده از الکترود خمیر کربن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 91-104

10.22075/chem.2018.2864

مصطفی رحیم نژاد؛ رزان زختاره؛ علی اکبر مقدم نیا؛ مریم اصغری


347. مطالعه توتومری NH2NO (H2O/NH3)n=1,2,3 در فاز گاز/حلال با استفاده از محاسبات کوانتومی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 101-110

10.22075/chem.2017.714

علی محبوبی فر؛ معصومه ایقایی؛ سید امیر سیادتی


348. بررسی حذف رنگ متیل اورانژ توسط نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 103-116

10.22075/chem.2017.694

سهام شریفات؛ حسین ذوالقرنین؛ عبدالقادر حمیدی فلاحی


350. سنتز الکتروشیمیایی NiAlLDH و کاربرد الکتروکاتالیزگری آن برای اندازه‌گیری آمینو اسید ال-سیستئین

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 103-120

10.22075/chem.2019.12831.1257

علی غفاری نژاد؛ مهدی قائد رحمتی؛ راضیه صلاح اندیش