شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، بهمن 1395، صفحه 48-65

10.22075/chem.2017.2295


بازیابی طلا از ضایعات بردهای کامپیوتری و مطالعه اثر احیاء کننده های مختلف

دوره 8، شماره 27، تیر 1392، صفحه 55-60

10.22075/chem.2017.644

نقی سعادتجو؛ هادی حیدری؛ احمد عبدالهی؛ مهدی بهزاد


اندازه گیری ولتامتری موج مربعی اسکوربیک اسید در نمونه های غذایی و دارویی با بکارگیری یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذره اکسید روی

دوره 7، شماره 25، اسفند 1391، صفحه 69-75

10.22075/chem.2017.629

مریم نجفی؛ ماجده بیجاد؛ افسانه لعل صنعتی؛ فاطمه کریمی؛ محمد علی خلیل زاده؛ حسن کریمی مله


ساخت حسگر الکتروشیمیایی تشخیص کورکومین با استفاده از الکترود خمیر کربن

دوره 13، شماره 47، تیر 1397، صفحه 91-104

10.22075/chem.2018.2864

مصطفی رحیم نژاد؛ رزان زختاره؛ علی اکبر مقدم نیا؛ مریم اصغری


مطالعه توتومری NH2NO (H2O/NH3)n=1,2,3 در فاز گاز/حلال با استفاده از محاسبات کوانتومی

دوره 10، شماره 35، تیر 1394، صفحه 101-110

10.22075/chem.2017.714

علی محبوبی فر؛ معصومه ایقایی؛ سید امیر سیادتی


بررسی حذف رنگ متیل اورانژ توسط نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا

دوره 9، شماره 33، اسفند 1393، صفحه 103-116

10.22075/chem.2017.694

سهام شریفات؛ حسین ذوالقرنین؛ عبدالقادر حمیدی فلاحی