تعداد مقالات: 685

232. کیتوسان اصلاح شده با کبالت(II) بعنوان کاتالیزوری سبز برای واکنش اکسایش استایرن به استایرن اکساید

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 67-74

10.22075/chem.2018.2975

سجاد کشی پور؛ فریور احمدی؛ بهنام سیدی؛ اسماعیل حبیبی


238. بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت یون ها، دمای زماندهی و pH محلول اصلاح گر ترشوندگی سطح سنگ کربناته با روش اندازه گیری زاویه تماس

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 73-84

10.22075/chem.2017.635

صائب احمدی؛ محسن وفایی سفتی؛ علیرضا بهرامیان؛ اسماعیل زنجیری؛ خسرو جراحیان


240. سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی CdO با ابعاد زیر میکرون آلائیده شده توسط Ce4+ به روش سل ژل

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 35-40

10.22075/chem.2013.2461

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ سانگ وو جو؛ محبوبه دولتیاری؛ اکبر بختیاری؛ حسین مرادی؛ علیرضا اسمعیل زاده


241. تاثیر آلایش کاتیون فلزی (Ag, Cd, Cu) بر خواص نوری نانوپودر ZnO: تغییر شکاف انرژی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 43-48

10.22075/chem.2017.642

مریم بردبار؛ بهار خدادادی؛ نیلوفر ملاطایفه؛ علی یگانه فعال


246. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 51-62

10.22075/chem.2017.556

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


247. استخراج با آب فوق گرم تیمول از دانه‌های زنیان با کمک طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 51-58

10.22075/chem.2017.627

ندا بدرخانی؛ مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


249. شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel استان کردستان در ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 55-60

10.22075/chem.2017.594

اشکان توکلی؛ محبوبه فتاحی؛ کریم رحیمی؛ رشید رمضان زاده؛ حسین معروفی؛ امین رستمی


250. سنتز سریع و سبز 1،1-دی استاتها از آلدهیدها، کاتالیز شده با تری اتیل آمین متصل شده به سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 55-62

10.22075/chem.2017.721

مهرنوش گل محمدی افخم؛ علی الهام پور؛ فیروزه نعمتی