تعداد مقالات: 567
231. مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+

دوره 4، شماره 10، بهار 1388، صفحه 57-62

پریوش پیوندی؛ علی عموزاده؛ حسن زوار موسوی؛ فیروزه نعمتی


232. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 51-62

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


236. شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel استان کردستان در ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 55-60

اشکان توکلی؛ محبوبه فتاحی؛ کریم رحیمی؛ رشید رمضان زاده؛ حسین معروفی؛ امین رستمی


238. جذب یون های فلزی سنگین بر روی خاکستر برگ زیتون: مطالعه ایزوترم و سینتیک

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 49-56

حسن زوار موسوی؛ زهرا لطفی


240. استخراج با آب فوق گرم تیمول از دانه‌های زنیان با کمک طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 51-58

ندا بدرخانی؛ مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


241. رشد و بررسی خواص نوری نانو ساختارهای خالص اکسید روی و آلاییده شده با نقره به روش سل-ژل

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 85-91

سارا خسروی گندمانی؛ رامین یوسفی؛ فرید جمالی شینی


242. تاثیر آلایش کاتیون فلزی (Ag, Cd, Cu) بر خواص نوری نانوپودر ZnO: تغییر شکاف انرژی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 43-48

مریم بردبار؛ بهار خدادادی؛ نیلوفر ملاطایفه؛ علی یگانه فعال


247. شبیه سازی مونت کارلوی مواد فعال سطحی در حضور آلاینده های هیدروکربنی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 79-92

سید مرتضی موسوی خوشدل؛ زهرا خدادادی؛ محمد خزایی زارع


250. سنتز سریع و سبز 1،1-دی استاتها از آلدهیدها، کاتالیز شده با تری اتیل آمین متصل شده به سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 55-62

مهرنوش گل محمدی افخم؛ علی الهام پور؛ فیروزه نعمتی