تعداد مقالات: 567
151. تهیه بیودیزل از روغن در حضور امواج التراسوند

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 53-60

نجم الدین عزیری؛ مریم لشکری زاده


152. کاربرد الگوریتم ژنتیک به همراه رگرسیون خطی چند گانه برای پیش بینی فعالیت دارویی مشتقات پیرازول ها

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 35-44

مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ اسلام پوربشیر؛ مهدی مهام


154. جداسازی پیش-تغلیظ نانوذرات نقره به کپسولی شدن القا شده با ضد حلال

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 35-41

علی دانشفر؛ رضا صحرایی


156. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات CdS:Zn توسط روش تابش دهی مایکروویو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 39-43

آسیه محمد نژاد؛ حمید رضاقلی پور دیزجی


157. مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز NBO، HOMO-LUMO و برخی محاسبات بر روی H2O،H2S ، H2Se و H2Te توسط روش DFT

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 53-62

لیلی رحیمی اهر؛ زهره رحیمی اهر؛ لیدا اسدی


158. سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 31-34

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده


159. استخراج آنتوسیانین گیلاس با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7

دوره 8، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 33-41

منصور جهانگیری؛ خسرو رستمی؛ حسین ثابتی فرد؛ مبینا علیمحمدی


160. مطالعه کشش سطحی و خواص سطحی مخلوطهای دوجزئی مایع غیر ایده‌آل

دوره 9، شماره 30، بهار 1393، صفحه 43-58

احمد باقری؛ کلثوم علیزاده


161. سنتز نانوذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری ولتامتری نالبوفین

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 35-40

افسانه لعل صنعتی؛ حسن حسن کریمی مله؛ مریم عباس قربانی


164. بررسی سینتیکی رهایش دارو در سیستم های نانو دارورسان با استفاده از روش مدل سازی سخت چند متغیره

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 45-54

بهناز عبدوس؛ سیده مریم سجادی؛ لیلا مأمنی


168. یک روش سریع، آسان و کارآمد برای سنتز مشتقات 4،'4-(آریل متیلن )-بیس-

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 31-38

محمد باخرد؛ علی کیوانلو؛ امیرحسین امین؛ راحله دوستی؛ زهرا آقایان


169. سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 20-26


173. اندازه‌گیری داروهای تیو آمیدی به روش رنگ سنجی بر اساس رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره کلوئیدی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 25-30

جعفر ابوالحسنی؛ اعظم صمدی؛ ابراهیم قربانی کلهر؛ نیما سرپوش حمید


174. سنتز کمپوزیت آهن /کربن فعال از پوست پرتقال و بررسی کاربرد آن در حذف نیترات از محلول های آبی.

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 41-50

زیبا محمدیان فرد؛ ساسان ربیعه؛ حسن زوار موسوی؛ مژگان باقری