اندازه‌گیری داروهای تیو آمیدی به روش رنگ سنجی بر اساس رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره کلوئیدی

دوره 8، شماره 29، دی 1392، صفحه 25-30

10.22075/chem.2013.2459

جعفر ابوالحسنی؛ اعظم صمدی؛ ابراهیم قربانی کلهر؛ نیما سرپوش حمید


سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

دوره 8، شماره 27، تیر 1392، صفحه 31-34

10.22075/chem.2017.640

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده


یک روش سریع، آسان و کارآمد برای سنتز مشتقات 4،'4-(آریل متیلن )-بیس-

دوره 11، شماره 41، دی 1395، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.768

محمد باخرد؛ علی کیوانلو؛ امیرحسین امین؛ راحله دوستی؛ زهرا آقایان


بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها

دوره 1، شماره 1، دی 1385، صفحه 33-42

10.22075/chem.2017.524

اسماعیل کیومرثی؛ علی حقیقی اصل؛ فرشاد ورامینیان


استخراج آنتوسیانین گیلاس با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7

دوره 8، شماره 28، آذر 1392، صفحه 33-41

10.22075/chem.2017.649

منصور جهانگیری؛ خسرو رستمی؛ حسین ثابتی فرد؛ مبینا علیمحمدی


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 39-44

10.22075/chem.2017.561

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


سنتز و مشخصه یابی نانوذرات CdS:Zn توسط روش تابش دهی مایکروویو

دوره 7، شماره 25، اسفند 1391، صفحه 39-43

10.22075/chem.2017.625

آسیه محمد نژاد؛ حمید رضاقلی پور دیزجی


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 40-45

10.22075/chem.2017.540

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


سنتز کمپوزیت آهن /کربن فعال از پوست پرتقال و بررسی کاربرد آن در حذف نیترات از محلول های آبی.

دوره 12، شماره 45، دی 1396، صفحه 41-50

10.22075/chem.2017.2618

زیبا محمدیان فرد؛ ساسان ربیعه؛ حسن زوار موسوی؛ مژگان باقری


بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 42-53

10.22075/chem.2017.529

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی