تعداد مقالات: 693

151. اندازه‌گیری داروهای تیو آمیدی به روش رنگ سنجی بر اساس رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره کلوئیدی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 25-30

10.22075/chem.2013.2459

جعفر ابوالحسنی؛ اعظم صمدی؛ ابراهیم قربانی کلهر؛ نیما سرپوش حمید


153. سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 31-34

10.22075/chem.2017.640

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده


154. یک روش سریع، آسان و کارآمد برای سنتز مشتقات 4،'4-(آریل متیلن )-بیس-

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.768

محمد باخرد؛ علی کیوانلو؛ امیرحسین امین؛ راحله دوستی؛ زهرا آقایان


155. بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 33-42

10.22075/chem.2017.524

اسماعیل کیومرثی؛ علی حقیقی اصل؛ فرشاد ورامینیان


157. استخراج آنتوسیانین گیلاس با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7

دوره 8، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 33-41

10.22075/chem.2017.649

منصور جهانگیری؛ خسرو رستمی؛ حسین ثابتی فرد؛ مبینا علیمحمدی


159. کاربرد الگوریتم ژنتیک به همراه رگرسیون خطی چند گانه برای پیش بینی فعالیت دارویی مشتقات پیرازول ها

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 35-44

10.22075/chem.2017.592

مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ اسلام پوربشیر؛ مهدی مهام


163. استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 39-44

10.22075/chem.2017.561

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


164. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات CdS:Zn توسط روش تابش دهی مایکروویو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 39-43

10.22075/chem.2017.625

آسیه محمد نژاد؛ حمید رضاقلی پور دیزجی


165. استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 40-45

10.22075/chem.2017.540

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


167. سنتز کمپوزیت آهن /کربن فعال از پوست پرتقال و بررسی کاربرد آن در حذف نیترات از محلول های آبی.

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 41-50

10.22075/chem.2017.2618

زیبا محمدیان فرد؛ ساسان ربیعه؛ حسن زوار موسوی؛ مژگان باقری


168. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 42-53

10.22075/chem.2017.529

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی