تعداد مقالات: 603
178. سنتز پلیمرهای قالب مولکولی گزینش پذیر بر پایه آکریلیک اسید و کاربرد آنها در استخراج ماده زیست فعال کاتچین

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 51-62

عایرضا امیری؛ علی رمضانی؛ محسن جهانشاهی؛ علی اکبر مقدم نیا


181. تهیه بیودیزل از روغن در حضور امواج التراسوند

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 53-60

نجم الدین عزیری؛ مریم لشکری زاده


182. مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز NBO، HOMO-LUMO و برخی محاسبات بر روی H2O،H2S ، H2Se و H2Te توسط روش DFT

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 53-62

لیلی رحیمی اهر؛ زهره رحیمی اهر؛ لیدا اسدی


184. تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزوی قرمز بازیک 46 با استفاده از فرایند ZrO2/UV غنی شده با کربن فعال

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 53-66

نعیمه ستاره شناس؛ سید حسین حسینی؛ محسن نصر اصفهانی؛ محسن منصوری؛ گودرز احمدی


185. اثر هم‌افزایی تیونین و یون‌های Zn2+ بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 53-68

حمید خواجه زاده؛ ابوذر طاهری


190. بررسی حذف اکسایش CO طی فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده ازکاتالیست نانو ساختار اسپینلیZnCr2O4 بر روی پایه ZSM-5

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 27-33


193. تهیه نانوذرات اکسید کبالت (Co3O4) با استفاده از روش تخریب حرارتی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 39-44

علی‌اکبر دهنوخلجی؛ زهرا دهنوی


194. حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 39-48

سید صاحب سادات حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ فاطمه قنبری تالوکی؛ امیر خسروی


196. سنتز سه جزئی آسان و با راندمان بالا از مشتقات پیران و کرومن در حضور نانو SnO2 بعنوان کاتالیزور

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 41-46

سید محمد وحدت؛ مریم خاورپور؛ فرج اله محمدزاده