تعداد مقالات: 567
27. سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 9-22

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی


32. SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 11-16

مریم موحدی؛ اکرم حسینیان؛ مهسا بخشائی؛ محدثه رحیمی؛ ایلیا ارشد نیا


33. بررسی خواص ضد باکتری و سنتز پی‌درپی 3،2،1-تری‌آزول‌ها‌ از الکل‌ها و اپوکسیدها در آب

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 9-22

محمد جواهریان؛ فواد کاظمی؛ محمد رجب کلانترزاده؛ حسین معتمدی


34. بررسی تاثیر حضور آنتی‌بیوتیک سفیکسیم تری هیدرات بر روی ویژگی های بیولوژیکی لجن فعال

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 1-7


35. - بررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته آهکی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 9-22

صائب احمدی؛ امیر حسین سعیدی دهاقانی؛ محمد مهدی شادمان


38. رنگینه D–π–A جدید: سنتز، سولواتوکرومیسم و محاسبات DFT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 11-14

باقر افتخاری سیس


47. بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 1-8


48. سنتز پلی( یورتان- اوره) بر پایه ماکرو دی آمین های جدید: افزایش خواص مکانیکی

دوره 14، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 11-20

فریبرز اتابکی؛ سعید رزاق پور؛ شهرزاد جهانگیری


50. الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 25-42

علیرضا بدیعی