تعداد مقالات: 681
28. سنتز و کاربرد تعدادی پلی پارا استایرن سولفونات مزدوج شده با دارو جهت آزاد سازی داروها

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 11-19

10.22075/chem.2017.604

اردشیر خزایی؛ عباس امینی منش؛ مریم گلباغی


29. تعیین مشخصه های سینتیکی و ترمودینامیکی واکنش نور تابی دو مشتق جدید تری آزین در سیستم پراکسی اگزالات

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 11-21

10.22075/chem.2017.622

مجتبی شمسی پور؛ علی یگانه فعال؛ محمد جواد چایچی؛ مریم بردبار


31. حذف فنول از فاضلاب صنعتی با استفاده از کیتوزان تثبیت شده روی سودوموناس پوتیدا

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 11-16

10.22075/chem.2017.675

مریم خاورپور؛ قاسم پور درزی؛ سیده فاطمه سیدتبار؛ سید محمد وحدت


34. SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 11-16

10.22075/chem.2017.765

مریم موحدی؛ اکرم حسینیان؛ مهسا بخشائی؛ محدثه رحیمی؛ ایلیا ارشد نیا


38. سنتز پلی( یورتان- اوره) بر پایه ماکرو دی آمین های جدید: افزایش خواص مکانیکی

دوره 14، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 11-20

10.22075/chem.2020.17361.1616

فریبرز اتابکی؛ سعید رزاق پور؛ شهرزاد جهانگیری


39. تهیه استیک اسید: گذشته ، حال ، آینده

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 12-25

10.22075/chem.2017.526

علیرضا بدیعی؛ علی جهانگیر


40. آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 13-24

10.22075/chem.2017.532

نقی سعادتجو؛ میترا خاوئی


41. بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 13-22

10.22075/chem.2017.534

مجید اسم حسینی1؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر


43. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 13-18

10.22075/chem.2017.551

رحمان حسین زاده


46. اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 13-18

10.22075/chem.2017.572

اعظم حیدری؛ نقی سعادتجو؛ سیدمحمدمهدی دوست محمدی


47. عصر باتری لیتیم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1389، صفحه 13-30

10.22075/chem.2017.574

محمد افتخاری؛ سمیه رجب زاده؛ محدثه حسین پورزریابی


48. مقایسه خواص فیزیکی محلول های دو جزئی آب نرم – کلرید سدیم و آب سخت – کلرید سدیم

دوره 6، شماره 18، بهار 1390، صفحه 13-20

10.22075/chem.2017.576

عباسعلی عربی؛ علی عموزاده؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان


49. مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 13-24

10.22075/chem.2017.579

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی