تعداد مقالات: 603
26. سنتز و خصوصیات فیلم های نانوکامپوزیت کوپلی ایمید-سیلیکا سولفونه شده جدید

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 9-24

محسن اخترکاویان؛ زهرا رفیعی


27. سنتز و کاربرد تعدادی پلی پارا استایرن سولفونات مزدوج شده با دارو جهت آزاد سازی داروها

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 11-19

اردشیر خزایی؛ عباس امینی منش؛ مریم گلباغی


28. تعیین مشخصه های سینتیکی و ترمودینامیکی واکنش نور تابی دو مشتق جدید تری آزین در سیستم پراکسی اگزالات

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 11-21

مجتبی شمسی پور؛ علی یگانه فعال؛ محمد جواد چایچی؛ مریم بردبار


29. مطالعه مدل مولکولی مشتقات جدید تری آزین به عنوان بازدارنده های قوی و انتخابی فسفودی استراز 10A با استفاده از روابط کمی ساختار- فعالیت دوبعدی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 11-20

زهرا رستمی؛ نگین سرمستی؛ اردشیر خزایی؛ محمد علی زلفی گل؛ جابر یوسفی سیف


30. حذف فنول از فاضلاب صنعتی با استفاده از کیتوزان تثبیت شده روی سودوموناس پوتیدا

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 11-16

مریم خاورپور؛ قاسم پور درزی؛ سیده فاطمه سیدتبار؛ سید محمد وحدت


31. اندازه گیری و پیش تغلیظ منگنز در محلول های آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی دمایی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 11-20

معصومه فلاح نژاد؛ حسن زوار موسوی؛ حمید شیرخانلو


33. SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 11-16

مریم موحدی؛ اکرم حسینیان؛ مهسا بخشائی؛ محدثه رحیمی؛ ایلیا ارشد نیا


34. رنگینه D–π–A جدید: سنتز، سولواتوکرومیسم و محاسبات DFT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 11-14

باقر افتخاری سیس


37. سنتز پلی( یورتان- اوره) بر پایه ماکرو دی آمین های جدید: افزایش خواص مکانیکی

دوره 14، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 11-20

فریبرز اتابکی؛ سعید رزاق پور؛ شهرزاد جهانگیری


38. تهیه استیک اسید: گذشته ، حال ، آینده

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 12-25

علیرضا بدیعی؛ علی جهانگیر


39. آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 13-24

نقی سعادتجو؛ میترا خاوئی


40. بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 13-22

مجید اسم حسینی1؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر


42. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 13-18

رحمان حسین زاده


45. اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 13-18

اعظم حیدری؛ نقی سعادتجو؛ سیدمحمدمهدی دوست محمدی


46. عصر باتری لیتیم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1389، صفحه 13-30

محمد افتخاری؛ سمیه رجب زاده؛ محدثه حسین پورزریابی


47. مقایسه خواص فیزیکی محلول های دو جزئی آب نرم – کلرید سدیم و آب سخت – کلرید سدیم

دوره 6، شماره 18، بهار 1390، صفحه 13-20

عباسعلی عربی؛ علی عموزاده؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان


48. مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 13-24

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی