کاهش اسیدیته آب دریاچه ارومیه با استخراج سولفات به روش غیر تبخیری و تاثیر آن روی کاهش خوردگی بتن در پل میانگذر دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 21، دی 1390، صفحه 45-54

10.22075/chem.2017.593

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ نادر صولتی فر؛ سیما صولتی فر؛ مسعود حبیبی مهر


سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 46-50

10.22075/chem.2017.555

پریوش پیوندی؛ حسن پیوندی؛ مرضیه عموزاده


بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد

دوره 5، شماره 14، فروردین 1389، صفحه 51-60

10.22075/chem.2017.569

زهرا سلطانیان زاده؛ محمد حسین سلمانی؛ محمد حسن احرامپوش


اپوکسی دارشدن روغن سویا و کلزا

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 53-62

10.22075/chem.2017.617

محمد محمدی؛ علیرضا شاکری؛ ژیلا اصغری


مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

دوره 10، شماره 35، تیر 1394، صفحه 55-68

10.22075/chem.2017.711

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری


حذف فلزات سنگین دو ظرفیتی (کادمیم، کبالت، روی و سرب) و آمونیوم از پساب ها با استفاده از زئولیت طبیعی استان آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 20، مهر 1390، صفحه 61-74

10.22075/chem.2017.586

امیر خسروی؛ امیر خسروی؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ سمیه خضری؛ مسعود حبیبی مهر