تعداد مقالات: 567
202. تهیه نانوذرات اکسید کبالت (Co3O4) با استفاده از روش تخریب حرارتی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 39-44

علی‌اکبر دهنوخلجی؛ زهرا دهنوی


203. سنتز سه جزئی آسان و با راندمان بالا از مشتقات پیران و کرومن در حضور نانو SnO2 بعنوان کاتالیزور

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 41-46

سید محمد وحدت؛ مریم خاورپور؛ فرج اله محمدزاده


206. مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 55-68

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری


207. سنتز مشتقات کویین اکسالین با استفاده از سدیم دودسیل سولفات سبز در محیط آبی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 49-54

الهام قبادی؛ مرجان پیروی؛ اسکندر کلوری


210. اندازه گیری اسپکتروفوتومتری دیسپروسیوم (III) با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کمک امواج مافوق صوت

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 63-74

فروزان حسن پور؛ مسعود فولادگر؛ معصومه طایی؛ المیرا مظفری


211. حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 39-48

سید صاحب سادات حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ فاطمه قنبری تالوکی؛ امیر خسروی


213. بررسی حذف اکسایش CO طی فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده ازکاتالیست نانو ساختار اسپینلیZnCr2O4 بر روی پایه ZSM-5

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 27-33


217. بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت SnO2/AC روی تخریب نوری رنگ های بازیک yellow 13 و rodamin b

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 51-58

علیرضا اصغری؛ بهاره فهیمی راد؛ مریم رجبی


221. کیتوسان اصلاح شده با کبالت(II) بعنوان کاتالیزوری سبز برای واکنش اکسایش استایرن به استایرن اکساید

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 67-74

سجاد کشی پور؛ فریور احمدی؛ بهنام سیدی؛ اسماعیل حبیبی


223. بررسی اثر محافظت در برابر خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده توسط نانوکامپوزیت های ZnO-Cr2O3 بر روی فولاد نرم

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 45-52

فرناز حاجیان پور؛ مهدی رجبی جعفرآبادی؛ محسن بهپور؛ یاسر جعفری