تعداد مقالات: 603
203. کاهش اسیدیته آب دریاچه ارومیه با استخراج سولفات به روش غیر تبخیری و تاثیر آن روی کاهش خوردگی بتن در پل میانگذر دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 45-54

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ نادر صولتی فر؛ سیما صولتی فر؛ مسعود حبیبی مهر


205. بررسی اثر محافظت در برابر خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده توسط نانوکامپوزیت های ZnO-Cr2O3 بر روی فولاد نرم

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 45-52

فرناز حاجیان پور؛ مهدی رجبی جعفرآبادی؛ محسن بهپور؛ یاسر جعفری


206. سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 46-50

پریوش پیوندی؛ حسن پیوندی؛ مرضیه عموزاده


208. سنتز مشتقات کویین اکسالین با استفاده از سدیم دودسیل سولفات سبز در محیط آبی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 49-54

الهام قبادی؛ مرجان پیروی؛ اسکندر کلوری


209. بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 51-60

زهرا سلطانیان زاده؛ محمد حسین سلمانی؛ محمد حسن احرامپوش


210. بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت SnO2/AC روی تخریب نوری رنگ های بازیک yellow 13 و rodamin b

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 51-58

علیرضا اصغری؛ بهاره فهیمی راد؛ مریم رجبی


211. اپوکسی دارشدن روغن سویا و کلزا

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 53-62

محمد محمدی؛ علیرضا شاکری؛ ژیلا اصغری


213. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 54-59

رحمان حسین زاده


214. مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 55-68

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری


218. حذف فلزات سنگین دو ظرفیتی (کادمیم، کبالت، روی و سرب) و آمونیوم از پساب ها با استفاده از زئولیت طبیعی استان آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 61-74

امیر خسروی؛ امیر خسروی؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ سمیه خضری؛ مسعود حبیبی مهر


221. اندازه گیری اسپکتروفوتومتری دیسپروسیوم (III) با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کمک امواج مافوق صوت

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 63-74

فروزان حسن پور؛ مسعود فولادگر؛ معصومه طایی؛ المیرا مظفری